Stefan J.S. Verhaegh

mensen verbinden

met inhoud


/index.html

/cv.html

/projecten.html

/publicaties.html

/cv.html

dr. Stefan J.S. Verhaegh

Profiel

+ onbeperkte denker & doener
+ autonoom & team speler
+ scherp analytisch & sociaal empathisch
+ oog voor detail & snel bij de kern
+ eerlijk en direct & prettig in de omgang
+ gesproken & geschreven bijzonder taalvaardig

Expertise & vaardigheden

+ strategische (toekomst)verkenningen
+ innovatie <> netwerken <> communities
+ kennisdeling, -management en -borging
+ diversiteit & inclusie
+ creatieve werkvormen
+ projectmatig creëren

Ervaring

NVWA

2022-heden. Utrecht
(senior) adviseur Trendonderzoek & toekomstverkenningen, Bureau Risicobeoordeling & onderzoek, directie Strategie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

2017-2022. Utrecht
adviseur Kennis, Bureau Risicobeoordeling & onderzoek, directie Strategie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

League of Extraordinary People

2021-heden. Den Haag
kwartiermaker League EZK/LNV

2020-heden. Utrecht
voorzitter League NVWA

2020-heden. Den Haag
kerngroeplid League Rijk

stefanverhaegh.nl

2011-2017. Amsterdam
zelfstandig {onderzoeker, schrijver, journalist, redacteur} op het snijvlak van technologie en samenleving

Universiteit Twente

2005-2010. Enschede
promotie-onderzoek over ICT innovatie in gemeenschappen van gebruikers (financiering NWO Programma Netwerk van netwerken)

2006-2007. Enschede
opleidingscommissie onderzoeksschool WTMC

2005-2008. Enschede
docent Technology Assessment van Informatie- en Communicatiesystemen

Bits of Freedom

2004. Amsterdam
onderzoek RFID & Privacy

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2004. Den Haag
freelance samenstelling, verslag en eindredactie rapport EU-conferentie Digital Heritage

Ministerie van Economische Zaken

2002-2003. Washington D.C. (Verenigde Staten)
Netherlands Office of Science and Technology onderzoek impact 9-11 op cybersecurity beleid

European Centre for Digital Culture / Hogeschool Zuyd

2003. Heerlen
project-coördinator global e-quality network

Universiteit Maastricht

2003. Maastricht
webdesigner Faculteit der Cultuurwetenschappen

2002. Maastricht
onderzoeks-assistent internationale workshop Sound Matters: New Technology in Music

2002. Maastricht
tutor vak Opkomst van de wetenschap, Faculteit der Cultuurwetenschappen

2000. Amsterdam
redacteur/stagiar populair-wetenschappelijk tijdschrift Natuur & Techniek

1999-2001. Maastricht
journalist universiteitskrant Observant

1997-1998. Maastricht
systeembeheerder Universiteit Maastricht

Opleiding

Rijksoverheid

2021. Utrecht
Projectmatig Creëren (meerdaagse training Kernconsult)

2020. Utrecht
Vuurmakers (meerdaagse training Lot Vegter & Maurits Hoenders)

Universiteit Twente

2005-2010. Maastricht / Utrecht / Amsterdam
onderzoeksschool Wetenschap, Techniek en Moderne Cultuur (WTMC)

2005-2010. Rotterdam / Utrecht / Delft
kennisnetwerk Technologie, Gedrag en Gebruik (TGG) onder leiding van prof.dr. Valerie Frissen en prof.dr. Jos de Mul

Universiteit Maastricht

1995-2003. Maastricht
Faculteit der Cultuurwetenschappen - technologische cultuur

1996-1998. Maastricht
Faculteit der Geneeskunde

Stella Maris College

1989-1995. Meerssen
VWO (9 vakken: Nederlands, Duits, Engels, wiskunde-b, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis, economie-1)

Extracurriculair

Paard van Noord

2014-2019. Amsterdam
bestuur Vereniging Paard van Noord

Wireless Leiden

2005-2009. Leiden
vrijwilliger Stichting Wireless Leiden

Talen

- Nederlands, vloeiend, moedertaal
- Engels, goed, actief en passief
- Duits, voldoende, actief en passief
- Frans, redelijk, passief